Må du bygge i skel

En landinspektør kan rådgive dig i forbindelse med nyt byggeri, hvis du ønsker at bygge tæt på skellet ved din ejendom. Må du bygge i skel, er et af de spørgsmål som landinspektøren ofte forholder sig. Som udgangspunkt er det helt lovligt at bygge i skel, men der er en række regler og bestemmelser, som du skal kende, før du bygger nyt.

Hvad vil du bygge i skel

Helt overordnet skelnes der mellem sekundære bygninger og bygninger beregnet til beboelse, og der er forskellige regler herfor. Sekundære bygninger er carport, garage, skur, drivhus og overdækket terrasse. Disse bygninger er ikke beregnet til beboelse, de er ikke en del af huset og derfor ikke beregnet til længerevarende ophold. Bygninger beregnet til beboelse eller længerevarende ophold er havepavillon, udestue, lysthus eller vinterhave.

Forskellige regler for hvordan du må bygge i skel

Det er væsentligt at kende de forskellige regler for, om du må bygge i skel, alt efter om det er sekundære bygninger eller bygninger beregnet til beboelse. Følger du disse regler, så må du bygge i skel. Sekundære bygninger må opføres tættere end 2,5 m på skel, men som hovedregel må du ikke bygge højere end 2,5 m. Når du opfører bygninger beregnet til beboelse, skal der være mindst 2,5 m til naboskel, og bygningen må ved den afstand max være 3,5 m høj.

Forud for et nyt byggeri skal du altid undersøge lokalplanen for dit område, som du kan finde på din kommunes hjemmeside eller ved at gå ind på OIS – din genvej til ejendomsdata. Der kan også være nogle specielle begrænsninger i forhold til tinglyste servitutter på din grund. Gældende servitutter er tilgængelige på Den Digitale Tinglysning. Er der ikke restriktioner i lokalplan eller servitutter, må du bygge i skel.