Tager du hensyn til din nabo?

Nabostrid kan forekomme, hvis man er generet af meget støj fra naboerne – dette gælder både hvis du bor i et parcelhus eller etageejendom.

Hvis du er udsat for meget støj, så start altid med at rette henvendelse til din støjende nabo. Måske er de ikke bevist om hvor meget, som det generer dig, og det kan derfor hurtigt løses igen. God kommunikation er ofte vejen frem. Husk desuden også selv at tage hensyn til din nabo, og spil ikke høj musik i nattetimerne og heller ej starte græsslåmaskinen kl. 6 søndag morgen.

Er du forstyrret af meget larm?

Støj og larm kan være en af årsagerne til nabotvister. Støj fra naboer kan være meget generende, og kan i de helt slemme tilfælde medføre forringet livskvalitet. Pludselig vil ens trygge base ikke føles så tryg mere – og man kan føle sig helt fremmed i ens eget hjem.

Kontakt Sagførerne, som  dækker hele Danmark. De kan hjælpe dig til at få løst de besværlige nabostride. Advokaterne har stor erfaring med, hvordan du skal forholde dig, hvis din nabo støjer meget. Dette kan både være nabostøj i bynære miljøer og etageejendomme.

Bor du leje eller ejer du?

De fleste boligkomplekser og lejeboliger har en husorden, som skal overholdes. Disse er forskellige fra bolig til bolig, men helt generelt så skal der ikke forekomme uacceptabel støj til stor gene for naboerne – dette kan fx være i kraft af støjende menneskelig adfærd, høj musikstøj eller høj maskinstøj.

Ofte er der også nogle faste tidspunkter, hvor der skal være ro – dette er som regel ved 22-tiden og frem til kl. 6 om morgenen. Få episoder er ikke nok til at blive smidt ud, men hvis der gentagende gange er meget støj, så kan det medføre at lejer vil blive opsagt. Husk derfor altid at tage hensyn til din naboer for at undgå nabostrid.